Hướng dẫn bán hàng cho nhiều khách hàng cùng một lúc bằng cách mở nhiều màn hình bán hàng.

Một bạn dùng phần mềm Dân Trí Soft bản free hỏi: Tình huống có 2 khách hàng tính tiền, khách hàng đầu tiên đang tính thì chợt nhớ là còn quên món đồ, quay lại quầy để lấy, do đó cần tính tiền cho người thứ 2 nhưng màn hình tính tiền cho người một chưa tính xong. Vậy có cách nào xử lý?

Trả lời: Bạn chỉ cần đăng nhập vào Dân Trí Soft 1 lần nữa (có thể dùng chung 1 tài khoản đăng nhập vẫn ok nhé). Tức bạn sẽ có 2 màn hình để tính tiền.

Với tình huống trên, bạn qua màn hình thứ 2 để tính cho người thứ 2. Khi người thứ 1 quay lại thì mở màn hình 1 lên để thêm, sửa, xóa hàng hóa cho đúng đơn hàng.

Tương tự vậy, bạn có thể mở cùng lúc 3, 4, 5... màn hình tính tiền cùng một lúc nhé.

Đặc biệt, Dân Trí Soft cho phép cài đặt mô hình server - clients, không giới hạn máy tính (tức không có thu tiền thêm với mỗi máy clients như cách làm của đa số phần mềm trên thị trường hiện nay). Bản free cũng thiết lập mô hình này dễ dàng nhé.


Hướng dẫn cài đặt mô hình Server - Clients kết nối mạng LAN, mạng Wifi.

Link hướng dẫn sử dụng Dân Trí Soft:  www.dantrisoft.com/p/video-huong-dan-phan-mem-ban-hang-dan.html

Bộ phận hướng dẫn biên tập.


0 Nhận xét