Nói lời cảm ơn cũng chính là sự cho đi đấy!

Hãy nói lời cảm ơn!
Ông bà dạy "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", "ăn quả nhớ người trồng cây".

Dân Trí Soft có 2 dạng người dùng: người dùng bản quyền gần 500, người dùng bản miễn phí vĩnh viễn hơn 22.500 và ngày càng tăng. Cơ bản với cơ sở kinh doanh nhỏ là dùng bản free đã đáp ứng dư nhu cầu, bản free này có giá thị thường là 4 triệu đồng.

Người dùng bản quyền được hệ thống Dân Trí Soft hỗ trợ đa kênh, chủ yếu là trực tiếp. Với bản free Dân Trí Soft thiết kế kênh hỗ trợ gồm: video hướng dẫn, tài liệu, chat qua web, email, đặc biệt là group hỗ trợ cộng đồng Dân Trí Soft này vì không gì tốt hơn, mạnh hơn sức mạnh cộng đồng.

Đa số người tham dự cộng đồng là người tử tế, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ những tình huống gặp phải và tất cả sự trợ giúp này là miễn phí nhé. Họ chẳng có vụ lợi gì khi làm việc này đâu.

Do đó, khi nhận sự giúp đỡ hãy nên nói lời cảm ơn chân thành và hơn nữa hay chia sẻ về phần mềm free chất lượng của Dân Trí Soft đến người thân, bạn bè để họ cùng sử dụng nhé.

Trích từ facebook anh Cao Trung Hiếu
Sáng lập & điều hành Dân Trí Soft.
0 Nhận xét