Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Niềm vui cho người nông dân: 300 tấn chuối đã được "giải cứu" chỉ trong 8 ngày, nhưng vẫn còn tới 4.000 tấn nữa, làm sao mà cứu hết đây?

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"