Tọa đàm: vai trò mentoring đối với hệ sinh thái khởi nghiệp và chương trình hành động năm 2017

Thời gian: 13h30-17h00, ngày 23 tháng 12 năm 2016.
Địa điểm: Saigon Innovation Hub, số 273 Điện Biên Phủ, P7, Q3, Tp.HCM.
Đơn vị tổ chức: SIHUB, SECO-EP, TBI, SVF, SHTP, VIISA, TOPICA, VMI, SME Mentoring Networking, VBM.
Link đăng ký tham dự buổi Tọa đàm và mentor: goo.gl/0sDvRD
Hiện nay, SIHUB đang phối hợp với các nhóm Mentor để xây dựng chương trình Mentoring cho các Startup năm 2017, Chương trình có sự kết nối của hầu hết các nhóm Mentor tại Tp.HCM như:
- SECO EP
- SME Mentoring Networking
- Startup Vietnam Foundation
- SHTP
- TBI
- Topica
- VIISA
- VMI
- Shinhan Future's Lab
- Youth Study Support (YSS)
- Vietnam Business Matching (VBM)

Lần đầu tiên 10 cộng đồng Mentor cùng gặp gỡ và hướng về mục tiêu chung giúp Tp.HCM trở thành Thành phố Khởi nghiệp. Ngày 23/12/2016, Cộng đồng khởi nghiệp Tp.HCM sẽ có cơ hội gặp gỡ với đại diện 8 cộng đồng Mentor tại SIHUB.

Một số vấn đề gợi mở thảo luận:
- Làm thế nào để tìm kiếm Mentor về kỹ thuật;
- Cộng đồng mentor đã đủ lớn để giải quyết vấn đề hỗ trợ 2.000 khởi nghiệp từ nay đến năm 2020 tại Tp.HCM chưa;
- Làm thế nào để khai thác nguồn lực mentor nước ngoài;
- Làm sao chuẩn hóa đội ngũ Mentor;
- Làm thế nào để Mentee có thể tiếp cận Mentor thường xuyên;
Các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại buổi tạo đàm hoặc điền vào link để Ban tổ chức tổng hợp và có giải pháp hỗ trợ các bạn.

Chương trình:
13h30 - 14h00: Đón khách
14h00 - 14h15: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
14h15 - 14h45: Hiện trạng các chương trình Mentoring tại Việt Nam (SECO-EP)
14h45 - 15h45: Giới thiệu hoạt động các nhóm Mentor tại Tp.HCM (SME mentoring, SVF, SHTP, VIISA, SHINHAN FUTURE's LAB, VBM, YSS )
15h45-16h10: HCMC Mentoring Network: Kế hoạch hành động 
16h10-17h00: Thảo luận 
17h00: Kết thúc.
https://www.facebook.com/events/1824072367872194/
0 Nhận xét