Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Ai cũng muốn trở thành doanh nhân thành đạt nhưng 99% không chịu làm việc 100 giờ/tuần

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"