Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Trí tuệ nhân tạo của Google bắt đầu tiến xa hơn, mở đầu bằng việc khám sức khỏe cho bạn qua điện thoại

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"