35 video bài giảng về quản trị hiệu năng trong kinh doanh, áp dụng cho các cấp quản lý.

Quản trị hiệu năng trong doanh nghiệp – áp dụng cho các cấp quản lý và trưởng phòng – team leader.
35 video bài giảng về quản trị hiệu năng
Clip 1: Tổng quan về năng suất

Clip 2: Môi trường làm việc

Clip 3: Giá trị - quyết định của hiệu suất

Clip 4: Định nghĩa hiệu quả năng suất hiệu suất

Clip 5: BẢn chất các loại công việc

Clip 6: Phân loại công việc

Clip 7: Các rào cản năng suất

Clip 8: tại sao kỹ năng quan trọng

Clip 9: Rào cản kiến thức

Clip 10: làm thế nào vượt qua rào cản

Clip 11 : Gia tăng năng suất

Clip 12 : Quản trị bằng quy trình

Clip 13: Quản trị bằng mục tiêu

Clip 14: Nguồn lực

Clip 15: Quản trị quy trình p 1

Clip 16: Quản trị bằng quy trình p 2

Clip 17: Quản trị bằng năng lực

Clip 18: Quan trọng và cấp bách phân mục tiêu

Clip 19: Quy tắc 6 D trong công việc

Clip 20: Công thức năng suất và hiệu suất

Clip 21: Quản trị chất lượng công việc

Clip 22: Tam giác mục tiêu quản lý chất lượng

Clip 24: Quản trị đồng nghiêp và đối tác

Clip 25 : Một số chỉ dẫn quản trị đồng nghiệp và đối tác

Clip 26: Các biện pháp xử lý quá độ trong công việc

Clip 27:  Gắn kết công việc

Clip 29: Quản trị năng suất trong môi trường mở

Clip 30: Các áp lực làm việc trong môi trường mở

Clip 31: các t huộc tính thông tin

Clip 32: Các mục tiêu môi trường làm việc mở

Clip 33: Các vấn đề làm việc trong môi trường mở

Clip 34: Các tip làm việc hiệu suất phần 1

Clip 35- Các tip làm việc hiệu suất phần 2
0 Nhận xét