Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Thế Giới Di Động lọt "mắt xanh" một tập đoàn quỹ ngoại có tài sản gần 18 tỷ USD

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"