Blog

Trang chủ / Blog / Bài viết
 
27Tháng 8

Dân Trí Soft đáp ứng nghiệp vụ lĩnh vực kinh doanh theo dự án/đơn hàng, tính toán lãi lỗ dự án, quản lý công nợ chặt chẽ.

Về chúng tôi

Dân Trí Soft | Phần mềm tính tiền phổ biến nhất Việt Nam
"Nếu là con chim là chiếc lá, con chim phải hót chiếc lá phải xanh, lẽ nào vay mà không có trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"