Dân Trí Soft đáp ứng nghiệp vụ lĩnh vực kinh doanh theo dự án/đơn hàng, tính toán lãi lỗ dự án, quản lý công nợ chặt chẽ.

Với lĩnh vực kinh doanh theo dự án/đơn hàng như dịch vụ làm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh dân dụng, làm dự án thì có đặc thù với các yêu cầu đặt ra như mô tả bên dưới:

Yêu cầu đặt ra:

1. Ngành nghề kinh doanh có đa dạng sản phẩm, dịch vụ và đặc biệt phát sinh nhiều dịch vụ khác trong quá trình hoạt động kinh doanh nên cần khâu khai báo sản phẩm, dịch vụ rất linh hoạt và khả năng mở rộng số lượng ra vô cùng.

2. Giá bán với các sản phẩm thường là cố định, tuy nhiên giá bán của một dịch vụ đôi khi có giá khác nhau vì phụ thuộc vào tính chất của công việc.

3. Ngoài nghiệp vụ bán hàng thu tiền ngay thì còn nghiệp vụ bán hàng thanh toán theo tiến độ dịch vụ nên cần quản lý công nợ thật chặt chẽ, tránh sai sót.

4. Việc quản lý kho có đặc thù: hàng được xuất ra cho nhân viên để mang sang khách hàng thực hiện dịch vụ, gồm nhiều dạng sản phẩm như sản phẩm tiêu hao, công cụ dụng cụ, máy móc …, sau khi thực hiện dịch vụ xong nhân viên sẽ chuyển lại công ty để nhập lại vào kho hàng. Vì quản lý bằng sổ sách nên xảy ra tình trạng: mất mát các công cụ dụng cụ, máy móc nhưng không truy xuất được mất khi nào, ai làm mất để truy cứu trách nhiệm.

5. Đặc thù ngành nghề dịch vụ làm theo từng đơn hàng/dự án sẽ có nguồn thu (doanh thu) được ghi trên hợp đồng và nguồn chi phí trực tiếp phát sinh (biến phí) khi thực hiện đơn hàng/dự án đó nên cần báo cáo cơ bản về lãi lỗ cho từng đơn hàng/dự án để người quản trị nắm bắt hiệu quả cho từng công việc.

6. Cần báo cáo chi tiết sản phẩm/dịch vụ với từng khách hàng để chăm sóc khách hàng hiệu quả hay chào mời sản phẩm/dịch vụ có tính chu kỳ làm theo năm, theo quý, theo tháng …

Cách thức phần mềm Dân Trí Soft xử lý các nhu cầu đặc thù với lĩnh vực dịch vụ theo đơn hàng/dự án như sau:

1. Dân Trí Soft sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn nhất của Microsoft là SQL Server nên tính năng mở rộng danh mục sản phẩm/dịch vụ là vô cùng lớn và rất linh hoạt.

2. Với giá bán sản phẩm/dịch vụ Dân Trí Soft có cơ chế khai báo giá bán mặc định (giá cố định) và chức năng sửa giá bán trực tiếp vào đơn hàng, linh hoạt theo nhu cầu.

3. Chức năng quản lý công nợ phải thu của Dân Trí Soft chặt chẽ theo đúng tiến trình thanh toán của khách hàng để báo cáo công nợ chính xác, chi tiết.

4. Với module quản lý kho hàng của Dân Trí Soft sẽ giải quyết triệt để vấn đề này. Khi xuất hàng hóa cho nhân viên sẽ làm phiếu chuyển kho, phần mềm sẽ giả định nhân viên nhận hàng là một kho hàng trung. Sau khi dự án kết thúc, nhân viên trả lại hàng hóa thì nhậpg lại phiếu chuyển kho lại từ nhân viên về lại công ty, những hàng hóa tiêu hao đã hết thì làm phiếu xuất kho hủy hàng vì là vật tư tiêu hao. Từ đó, sẽ có báo cáo chi tiết hàng hóa với từng nhân viên lấy hàng đi, gửi hàng trả về.

5. Đây là yêu cầu đặc thù với ngành nghề làm theo từng dự án. Với Dân Trí Soft xử lý như sau:
- Về doanh thu bán hàng: Khi lập hóa đơn cần xác định rõ đây là đơn hàng của ai (tên khách hàng, hay tên dự án), để xác định doanh thu cho dự án.

- Về chi phí phát sinh: lập danh mục chi phí phát sinh của dự án đó (ví dụ: chi phí dự án XYZ), khi có chi phí phát sinh với dự án thì nhập vào mục chi phí và gán cho dự án đó, đồng thời gán luôn vào người liên hệ của dự án để sau này có thể liệt kê xem chi tiết.

Sau khi quyết toán dự án/đơn hàng đó, sẽ xem lại báo cáo doanh thu của dự án và báo cáo chi phí phát sinh (xem liệt kê bảng chi và chọn mục mã khách để xem chi tiết), để từ đó có báo cáo cơ bản về lãi/lỗ của dự án.

6. Phần mềm Dân Trí Soft lưu trữ lại tất cả chứng từ phát sinh với khách hàng nên việc truy cứu lại lịch sử giao dịch với khách hàng đơn giản với các báo cáo chi tiết, trong vài click chuột.
Với giải pháp phần mềm quản lý cho lĩnh vực dịch vụ theo đơn hàng/dự án này chi phí phần mềm Dân Trí Soft là 6,9 triệu đồng, mua một lần - dùng vĩnh viễn -  cài đặt cho nhiều máy tính, miễn phí triển khai trực tiếp và đào tạo trong 1 ngày.

Thông tin liên hệ: anh Trung Hiếu – 0906.799.8380 Nhận xét