Về tay người Thái, Big C đuổi toàn bộ 22 cửa hàng của Thế Giới Di Động ra khỏi hệ thống

Chuỗi điện máy xanh đạt doanh thu 1.030 tỷ đồng trong tháng 8. Trước đó, Thế Giới Di Động đã công bố nhầm doanh thu Điện Máy Xanh lên tới 3.600 tỷ đồng và sau đó đã phải rút lại thông báo này.
Thế Giới Di Động cho biết, sau khi Big C về tay Central Group của Thái Lan, chuỗi siêu thị này đã yêu cầu Thế Giới Di Động rút toàn bộ 22 cửa hàng ra khỏi Big C.

Tuy nhiên, theo Thế Giới Di Động, do 22 cửa hàng này đóng góp tỷ trọng nhỏ so với 1.000 cửa hàng bên ngoài nên không có tác động đáng kể nào đến sự tăng trưởng doanh thu của công ty trong tháng 8.

Như vậy, do giảm 22 cửa hàng trong Big C nên trong tháng 8, số cửa hàng chuỗi thegioididong.com chỉ tăng 2 cửa hàng, trong khi trung bình mỗi tháng công ty mở thêm hàng chục cửa hàng. Tổng số cửa hàng đến cuối tháng 8 là 880 cửa hàng.

Đối với Điện Máy Xanh, chuỗi này mở thêm 15 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng lên 137. Chuỗi điện máy xanh đạt doanh thu 1.030 tỷ đồng trong tháng 8. Trước đó, Thế Giới Di Động đã công bố nhầm doanh thu Điện Máy Xanh lên tới 3.600 tỷ đồng và sau đó đã phải rút lại thông báo này.

Chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đang trong giai đoạn thử nghiệm đã có doanh thu trung bình 1 tỷ đồng/cửa hàng.

Trước đây, khi Big C về tay người Thái, nhiều ý kiến đã cho rằng, bán lẻ Việt Nam có nguy cơ thua trên sân nhà, khi doanh nghiệp Thái Lan sẽ đuổi bớt hàng hóa Việt Nam ra khỏi hệ thống để nhường chỗ cho hàng hóa Thái Lan.

Minh Quân
0 Nhận xét