Nghiên cứu và phát triển ứng dụng order bằng điện thoại, máy tính bảng Dân Trí Soft.


Mục bình luận của bài viết này sẽ cập nhật:
- Những nhu cầu thật của khách hàng khi khảo sát & lắng nghe.
- Những yêu cầu thiết thực cần cập nhật cho phiên bản hiện tại.

Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm sẽ dựa trên những nhu cầu này để cập nhật và có thông báo bản update.

Ngày 26/07/2017
0 Nhận xét