Về "Xây dựng hệ thống kinh doanh", anh Phí Tuấn Anh, PCT hội tin học TPHCM (HCA)

Bạn muốn THÀNH CÔNG hãy nghe từ DIỄN THẬT nhiều hơn là DIỄN GIẢ.
Một doanh nghiệp khởi nghiệp hay doanh nghiệp nhỏ có cần xây dựng hệ thống (system) kinh doanh? Việc xây dựng hệ thống kinh doanh bắt đầu như thế nào, có tốn kém nhiều tiền bạc, sức lực thời gian hay không ... Đó là những câu hỏi được anh Phí Tuấn Anh, phó chủ tịch hội tin học TP HCM (HCA), sáng lập công ty PAT chia sẻ.
0 Nhận xét