Nếu người tiêu dùng không khôn ngoan thì chúng ta sẽ không bao giờ có sản phẩm tốt

Khi ra đường tôi vẫn trả tiền mua và ủng hộ các công ty và cá nhân tạo ra sản phẩm tốt, vì khi bạn mua của họ bạn đã tạo ra nguồn tài chính giúp họ tồn tại và họ sẽ tạo lại những thứ tốt cho các bạn chứ.

Tôi có anh bạn Cao Trung Hiếu cung cấp phần mềm miễn phí cho khách hàng. Khách hàng nhận miễn phí tuy nhiên phải hiểu rằng sản phẩm miễn phí, còn các hỗ trợ etc thì sẽ phải hạn chế vì không một ai có thể miễn phí hết thế thì họ lấy gì mà sống.

Chúng ta thường có thái độ lạm dụng những sản phẩm những dịch vụ từ những cá nhân tổ chức theo triết lý cho đi.

Chúng ta ngấu nghiến những thứ cho đi và không bao giờ hỗ trợ giúp cho những người tốt này trong kinh doanh thì hỏi họ sẽ tồn tại bao lâu để giúp cho các bạn nữa.
Anh Phí Anh Tuấn kể câu chuyện tôi nhớ mãi, khi anh Tuấn gặp các chuyên gia Thụy Điển thời đó khái niệm bản quyền còn rất lờ mờ, anh tuấn hỏi "tại sao mày trả tiền bản quyền". Các chuyên gia nói tao trả tiển bản quyền cho Microsoft để nó sống nó tồn tại nó nghĩ tiếp ra những sản phẩm đầu tư sản phẩm tốt để tao làm việc tốt hơn chứ.
Các bạn cứ chửi rủa xả xã hội Việt Nam không tốt, các bạn hãy tự vấn trong một ngày các bạn đã làm gì để giúp người tốt tồn tại chưa!?

Lý do tiếp nữa - các bạn đang sử dụng các sản phẩm tốt đó kinh doanh rất tốt và tạo ra lợi nhuận của các bạn. Theo triết lý cho và nhận tại sao các bạn không chia sẻ lại một chút lợi nhuận cho những người đã giúp các bạn tạo ra lợi nhuận.

Nếu một cái cây tình cờ nó có hoa trái tốt. Các bạn là người thụ hưởng nhưng nếu các bạn không chăm bón tưới nước cho nó thì liệu ngày nào đó trái cây còn không và lúc đó các bạn sẽ lại than phiền rằng tại sao không có ai tốt để cho trái cây miễn phí.

Người tốt trong xã hội nào cũng ít và trong xã hội VN còn ít hơn nữa. Vì vậy các bạn hãy trân trọng và sử dụng những thứ mà người tốt cho các bạn.

Bài viết của anh Vũ Tuấn Anh
Sáng lập và điều hành Hitrip.vn


0 Nhận xét